Maand mei 2020

Bekendmaking NOW 2.0 TK-brief Minister Koolmees

Gisteren verzond Minister Koolmees een brief aan de Tweede Kamer waarin de voorwaarden van de regeling NOW 2.0 nader worden toegelicht. Ten aanzien van de ontslagboete geldt kort gezegd dat uitsluitend bij ontslagen van meer dan 20 werknemers aanvullende voorwaarden…

NOW 2.0: de nieuwe voorwaarden in kort bestek

Op 20 mei heeft de overheid voorwaarden voor de verlengde NOW-regeling bekend gemaakt. Zoals werd verwacht is de zogenaamde ontslagboete komen te vervallen. Daartegenover staat dat bedrijven aan aanvullende voorwaarden moeten voldoen om voor de loonsubsidie in aanmerking te komen.…

Voorkom verhoging WW-premie | actie voor 1 juli!

Hogere WW-premie voor flexcontracten, hoe werkt het? Voorkom dat u straks te hoge WW-premies betaalt! Door de invoering van de WAB gelden vanaf 1 januari 2020 twee WW-premies: een lage WW-premie voor bepaalde vaste arbeidsovereenkomsten en een hoge WW-premie voor…

Verplicht met vakantie?

Kan de werkgever vakantiedagen eenzijdig vaststellen? Bij terugval van werk kan de werkgever zijn personeel vragen vakantiedagen op te nemen. Wanneer overleg daarover vastloopt, kan de werkgever de vakantiedagen dan eenzijdig vaststellen? In deze bijdrage loop ik de mogelijkheden na.…

(update) Loondoorbetaling in tijden van Corona

De wereld lijkt soms op zijn kop te staan deze dagen en dat geldt zeker voor de situatie op het werk. Hoe zit het met de loondoorbetaling tijdens Corona? De werkgever die die geen gebruik wil of kan maken van…

Hoe werkt de ketenregeling?

In het Nederlandse arbeidsrecht is geregeld dat het niet mogelijk is om een werknemer ongelimiteerd in dienst te houden met een reeks van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Met deze ketenregeling wordt voorkomen dat de regels van het ontslagrecht worden omzeild.…