Maand april 2020

Oproepkrachten en de NOW: het dilemma

Het lijkt voor werkgevers aantrekkelijk om loon van oproepkrachten niet of slechts gedeeltelijk door te betalen als de coronacrisis leidt tot minder werk. Daaraan kleeft wel een risico waar men zich goed van bewust moet zijn. In de NOW-regeling is…

Verruiming werkkostenregeling in kader van steunmaatregelen Corona

Een van de recente coronamaatregelen die de regering heeft genomen is een verruiming van de werkkostenregeling. Via deze regeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig…

Toelichting op de (gewijzigde) NOW in Webinar

De NOW is op 3 april jl. op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijziging betreft de sanctie die in werking treedt wanneer een ondernemer na gebruikmaking van de NOW alsnog overgaat tot ontslag van medewerkers. Ook leidt de wijziging…