Maand april 2020

Oproepkrachten en de NOW: het dilemma

Het lijkt voor werkgevers aantrekkelijk om loon van oproepkrachten niet of slechts gedeeltelijk door te betalen als de coronacrisis leidt tot minder werk. Daaraan kleeft wel een risico waar men zich goed van bewust moet zijn. In de NOW-regeling is…

Toelichting op de (gewijzigde) NOW in Webinar

De NOW is op 3 april jl. op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijziging betreft de sanctie die in werking treedt wanneer een ondernemer na gebruikmaking van de NOW alsnog overgaat tot ontslag van medewerkers. Ook leidt de wijziging…